Logotipo Logotipo
Aran en xifres

Més Informació:

Aquesta solució integra diferents dades estadístiques actualitzades per conèixer les xifres bàsiques del municipi amb difusió visual i interactiva . Estan disponibles tant taules i nombres, com gràfics, mapes i piràmides de població, per a una comprensió immediata del territori.

Tota la informació és reutilitzable i els gràfics i mapes poden descarregar-se a formats gràfics i vectorials; les dades que conformen els mapes i gràfics es poden visualitzar en mode taula i descarregar a format xls i csv.

Tots les dades provenen de fonts oficials i s'actualitzen contínuament .

1. Demografia

Població total

10.372 persones

Creixement a l'últim any: 1,9%Estabilidad
Període:Anual 2021
Font:INE, Revisió del Padró Municipal.

Població empadronada.


Población total
Estructura de la población

Población por sexo
Población por grandes grupos de edad

Població
Altitud de el nucli més alt de cada municipi (m)

Percentatge de població estrangera

16,88 %

Creixement a l'últim any: 1,4%Estabilidad
Període:Anual 2021
Font:INE, Revisió del Padró Municipal.
Càlcul:(Població estrangera / població total) x 100

Percentatge de població amb nacionalitat estrangera respecte a la població total.


Porcentaje de población extranjera

Percentatge de població total de 65 i més anys

14,89 %

Creixement a l'últim any: 2,1%Estabilidad
Període:Anual 2021
Font:INE, Revisió del Padró Municipal.
Càlcul:(Població de 65 i més anys / població total) x 100

Percentatge de població de 65 i més anys respecte a la població total.