logotipo logotipo

L'Hospitalet en Xifres

Més Informació:

Aquesta solució integra diferents dades estadístiques actualitzades per conèixer les xifres bàsiques del municipi amb difusió visual i interactiva . Estan disponibles tant taules i nombres, com gràfics, mapes i piràmides de població, per a una comprensió immediata del territori.

Tota la informació és reutilitzable i els gràfics i mapes poden descarregar-se a formats gràfics i vectorials; les dades que conformen els mapes i gràfics es poden visualitzar en mode taula i descarregar a format xls i csv.

Tots les dades provenen de fonts oficials i s'actualitzen contínuament .

1. Población

Població total

269.382 persones

Període:Anual 2020Creixement interanual:1,7%Estabilidad
Font:INE, Revisió del Padró Municipal.

Població empadronada.


2001 2004 2007 2010 2013 2016 2019 241.000 249.000 257.000 265.000 273.000 FGDEFGDFG PPPPPPP
Evolució
Posició entre els municipis de la província

L'Hospitalet 2020 Provincia de Barcelona 2020 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% Home Dona 130.289 139.093 48,4% 51,6% 0 - 4 5 - 9 10 - 14 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65 - 69 70 - 74 75 - 79 80 - 84 > 84 Rang d'edat: Base Comparació Homes Dones Total
Estructura de la població
Densitat de població entre els municipis de la provincia

Percentatge de població total menors de 16 anys

14,8 %

Període:Anual 2020Creixement interanual:-0,6%Estabilidad
Font:Elaboració pròpia amb dades de l'INE

Percentatge de població total menors de 16 anys


2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 12 14 16 18 FGDEFGDFG PPPPPPP
Evolució
Posició entre els municipis de la província

Percentatge de població total de 16 a 64 anys

65,2 %

Període:Anual 2020Creixement interanual:0,4%Estabilidad
Font:Elaboració pròpia amb dades de l'INE

Percentatge de població total entre 16 i 64 anys.


2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 64 67 70 73 FGDEFGDFG PPPPPPP
Evolució
Posició entre els municipis de la província

Percentatge de població total de 65 i més anys

20,0 %

Període:Anual 2020Creixement interanual:-0,7%Estabilidad
Font:INE, Revisió del Padró Municipal.

Percentatge de població de 65 i més anys respecte a la població total.


2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 17 19 21 23 FGDEFGDFG PPPPPPP
Evolució
Posició entre els municipis de la província

Percentatge de població estrangera

22,8 %

Període:Anual 2020Creixement interanual:6,8%Estabilidad
Font:INE, Revisió del Padró Municipal.

Percentatge de població amb nacionalitat estrangera respecte a la població total.


2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 10 15 20 25 FGDEFGDFG PPPPPPP
Evolució
Posició entre els municipis de la província

Taxa bruta de natalitat (per mil habitants)

8,8 ‰

Període:Anual 2019Creixement interanual:-3,8%Estabilidad
Font:INE, Indicadors Demogràfics Bàsics.

Relació entre els naixements i la població mitjana per cada mil habitants.


2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 7 9 11 13 FGDEFGDFG PPPPPPP
Evolució
Posició entre els municipis de la província

Taxa bruta de mortalitat

7,8 ‰

Període:Anual 2019Creixement interanual:-7,8%Estabilidad
Font:Elaboració pròpia amb dades de l'INE, Indicadors Demogràfics Bàsics.

Relació entre les defuncions i la població mitjana per cada mil habitants.


2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 7 8 9 10 FGDEFGDFG PPPPPPP
Evolució
Posició entre els municipis de la província

Índex de Sobreenvelliment

15,6 %

Període:Anual 2020Creixement interanual:4,8%Estabilidad
Font:Elaboració propia amb dades del INE, Revisió del Padró Municipal.

Relació entre la població major de 84 anys sobre la població major de 64 anys.


2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 8 11 14 17 FGDEFGDFG PPPPPPP
Evolució
Posició entre els municipis de la província

Creixement natural de la població

274 persones

Període:Anual 2019Creixement interanual:48,1%Estabilidad
Font:INE, Moviment Natural de la Població.

Diferència entre naixements i defuncions produïdes al territori.


2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 -218 42 302 562 822 FGDEFGDFG PPPPPPP
Evolució
Posició entre els municipis de la província

Saldo exterior

5.198 persones

Període:Anual 2019Creixement interanual:43,7%Estabilidad
Font:INE, Variacions residencials

Diferència entre immigració i emigració exterior


2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 -812 788 2.388 3.988 5.588 FGDEFGDFG PPPPPPP
Evolució
Posició entre els municipis de la província