logotipo logotipo

L'Hospitalet en Xifres

Més Informació:

Aquesta solució integra diferents dades estadístiques actualitzades per conèixer les xifres bàsiques del municipi amb difusió visual i interactiva . Estan disponibles tant taules i nombres, com gràfics, mapes i piràmides de població, per a una comprensió immediata del territori.

Tota la informació és reutilitzable i els gràfics i mapes poden descarregar-se a formats gràfics i vectorials; les dades que conformen els mapes i gràfics es poden visualitzar en mode taula i descarregar a format xls i csv.

Tots les dades provenen de fonts oficials i s'actualitzen contínuament .

2. Mercado de trabajo

Població activa registrada

131.909 persones

Període:Trimestre I 2019Creixement interanual:1,8%Estabilidad
Font:Diputació de Barcelona

Població activa (ocupats registrats + aturats registrats)


2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 123.000 127.000 131.000 135.000 139.000 FGDEFGDFG PPPPPPP
Evolució

Atur registrat

18.269 atur

Període:Agosto 2020Creixement interanual:34,5%Estabilidad
Font:Diputació de Barcelona

Nombre total d'aturats registrats


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 8.000 12.000 16.000 20.000 24.000 FGDEFGDFG PPPPPPP
Evolució

Taxa d'atur registrat

14,1 %

Període:Agosto 2020Creixement interanual:37,7%Estabilidad
Font:Diputació de Barcelona

Percentatge d'aturats registrats sobre la població activa local estimada


2008 2010 2012 2014 2016 2018 7 11 15 19 23 FGDEFGDFG PPPPPPP
Evolució
Posició entre els municipis de la província

2008 2010 2012 2014 2016 2018 6 11 16 21 FGDEFGDFG PPPPPPP
Taxa d'atur registrat - Homes
2008 2010 2012 2014 2016 2018 9 12 15 18 FGDEFGDFG PPPPPPP
Taxa d'atur registrat - Dones

Afiliacions a la Seguretat Social (treballadors)

99.751 treballadors

Període:Agosto 2020Creixement interanual:-1,7%Estabilidad
Font:Institut Nacional de la Seguretat Social

Afiliacions total


2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 81.000 87.000 93.000 99.000 105.000 FGDEFGDFG PPPPPPP
Evolució

2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 10.800 11.600 12.400 13.200 14.000 FGDEFGDFG PPPPPPP
Autònoms
Autònoms per cada 1.000 habitants

2001 2004 2007 2010 2013 2016 2019 64.000 71.000 78.000 85.000 92.000 FGDEFGDFG PPPPPPP
Asalariats
Asalariats per cada 1.000 habitants

Contractes registrats

3.777 contractes

Període:Agosto 2020Creixement interanual:-30,6%Estabilidad
Font:Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE)

Nombre total de contractes registrats.


2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 FGDEFGDFG PPPPPPP
Evolució
% Contractes indefinits sobre el total de contractes