logotipo logotipo

El municipi en xifres

Més Informació:

Aquesta solució integra diferents dades estadístiques actualitzades per conèixer les xifres bàsiques del municipi amb difusió visual i interactiva . Estan disponibles tant taules i nombres, com gràfics, mapes i piràmides de població, per a una comprensió immediata del territori.

Tota la informació és reutilitzable i els gràfics i mapes poden descarregar-se a formats gràfics i vectorials; les dades que conformen els mapes i gràfics es poden visualitzar en mode taula i descarregar a format xls i csv.

Tots les dades provenen de fonts oficials i s'actualitzen contínuament .

1. Demografia

Població total

82.402 persones

Període:Anual 2016Creixement interanual:0,3%Estabilidad
Font:INE, Revisió del Padró Municipal.

Persones empadronades a 1 de gener de cada any.


2001 2004 2007 2010 2013 2016 78.600 80.000 81.400 82.800 84.200 FGDEFGDFG PPPPPPP
Llegenda

Llegenda:

1.608.746 a 1.608.747 (1) 208.246 a 1.608.746 (4) 74.752 a 208.246 (7) 23.119 a 74.752 (30) 27 a 23.119 (269)
EvolucióDistribució entre els municipis de la província

Sant Boi de Llobregat 2016 Provincia de Barcelona 2016 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% home dona 40.369 42.033 49% 51% 0 - 4 5 - 9 10 - 14 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65 - 69 70 - 74 75 - 79 80 - 84 > 84 Rang d'edat: Base Comparació Homes Dones Total  
Estructura de la població

Percentatge de població estrangera

8,6 %

Període:Anual 2016Creixement interanual:-3,1%Estabilidad
Font:INE, Revisió del Padró Municipal.

Percentatge d'estrangers sobre el total de la població.


2005 2007 2009 2011 2013 2015 4 7 10 13 FGDEFGDFG PPPPPPP
Llegenda

Llegenda:

15,2 a 25,0 (14) 8,2 a 15,2 (70) 4,3 a 8,2 (115) 0,0 a 4,3 (112)
EvolucióDistribució entre els municipis de la província

Percentatge de població de 65 i més anys

18,2 %

Període:Anual 2016Creixement interanual:1,6%Estabilidad
Font:Elaboració pròpia amb dades de l'INE

Percentatge del grup d'edat sobre la població total.


2007 2009 2011 2013 2015 13 16 19 22 FGDEFGDFG PPPPPPP
Llegenda

Llegenda:

27,7 a 36,0 (19) 21,2 a 27,7 (60) 16,5 a 21,2 (114) 9,3 a 16,5 (118)
EvolucióDistribució entre els municipis de la província

Percentatge de població de menys de 16 anys

17,0 %

Període:Anual 2016Creixement interanual:-0,1%Estabilidad
Font:Elaboració pròpia amb dades de l'INE

Percentatge del grup d'edat sobre la població total.


2007 2009 2011 2013 2015 15 16 17 18 FGDEFGDFG PPPPPPP
Llegenda

Llegenda:

18,5 a 24,6 (117) 14,6 a 18,5 (132) 9,7 a 14,6 (48) 3,5 a 9,7 (14)
EvolucióDistribució entre els municipis de la província

Percentatge de població de 16 a 64 anys

64,8 %

Període:Anual 2016Creixement interanual:-0,4%Estabilidad
Font:Elaboració pròpia amb dades de l'INE

Percentatge del grup d'edat sobre la població total.


2007 2009 2011 2013 2015 64 67 70 73 FGDEFGDFG PPPPPPP
Llegenda

Llegenda:

66,4 a 76,9 (63) 63,7 a 66,4 (156) 60,5 a 63,7 (61) 53,8 a 60,5 (31)
EvolucióDistribució entre els municipis de la província

Creixement natural de la població

132 persones

Període:Anual 2015Creixement interanual:-35,3%Estabilidad
Font:INE, Moviment Natural de la Població.

Diferència entre naixements i defuncions.


2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 130 200 270 340 410 FGDEFGDFG PPPPPPP
Llegenda

Llegenda:

més naixements que defuncions (164) igual naixements que defuncions (21) menys naixements que defuncions (126)