logotipo logotipo

El municipi en xifres

Més Informació:

Aquesta solució integra diferents dades estadístiques actualitzades per conèixer les xifres bàsiques del municipi amb difusió visual i interactiva . Estan disponibles tant taules i nombres, com gràfics, mapes i piràmides de població, per a una comprensió immediata del territori.

Tota la informació és reutilitzable i els gràfics i mapes poden descarregar-se a formats gràfics i vectorials; les dades que conformen els mapes i gràfics es poden visualitzar en mode taula i descarregar a format xls i csv.

Tots les dades provenen de fonts oficials i s'actualitzen contínuament .

1. Demografia

Població total

82.402 persones

Període:Anual 2016Creixement interanual:0,3%Estabilidad
Font:INE, Revisió del Padró Municipal.

Població empadronada.


2001 2004 2007 2010 2013 2016 78.600 80.000 81.400 82.800 84.200 FGDEFGDFG PPPPPPP
Llegenda

Llegenda:

període: Anual 2016
1.608.746 ~ 1.608.747 (1) 208.246 ~ 1.608.746 (4) 74.752 ~ 208.246 (7) 23.119 ~ 74.752 (30) 27 ~ 23.119 (269)
EvolucióDistribució entre els municipis de la província

Sant Boi de Llobregat 2016 Provincia de Barcelona 2016 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% home dona 40.369 42.033 49% 51% 0 - 4 5 - 9 10 - 14 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65 - 69 70 - 74 75 - 79 80 - 84 > 84 Rang d'edat: Base Comparació Homes Dones Total  
Estructura de la població

Percentatge de població estrangera

8,56 %

Període:Anual 2016Creixement interanual:-3,1%Estabilidad
Font:INE, Revisió del Padró Municipal.

Percentatge de població amb nacionalitat estrangera respecte a la població total.


2005 2007 2009 2011 2013 2015 4 7 10 13 FGDEFGDFG PPPPPPP
Llegenda

Llegenda:

període: Anual 2016
13,87 ~ 25,00 (18) 7,60 ~ 13,87 (81) 3,90 ~ 7,60 (115) 0,00 ~ 3,90 (97)
EvolucióDistribució entre els municipis de la província

Percentatge de població total de 65 i més anys

18,18 %

Període:Anual 2016Creixement interanual:1,6%Estabilidad
Font:Elaboració pròpia amb dades de l'INE

Percentatge de població de 65 i més anys respecte a la població total.


2007 2009 2011 2013 2015 13 16 19 22 FGDEFGDFG PPPPPPP
Llegenda

Llegenda:

període: Anual 2016
27,72 ~ 36,00 (19) 21,17 ~ 27,72 (60) 16,54 ~ 21,17 (114) 9,33 ~ 16,54 (118)
EvolucióDistribució entre els municipis de la província

Percentatge de població total menors de 16 anys

16,98 %

Període:Anual 2016Creixement interanual:-0,1%Estabilidad
Font:Elaboració pròpia amb dades de l'INE

Percentatge de població total menors de 16 anys


2007 2009 2011 2013 2015 15 16 17 18 FGDEFGDFG PPPPPPP
Llegenda

Llegenda:

període: Anual 2016
18,46 ~ 24,59 (117) 14,43 ~ 18,46 (135) 9,71 ~ 14,43 (45) 3,45 ~ 9,71 (14)
EvolucióDistribució entre els municipis de la província

Percentatge de població total de 16 a 64 anys

64,84 %

Període:Anual 2016Creixement interanual:-0,4%Estabilidad
Font:Elaboració pròpia amb dades de l'INE

Percentatge de població total entre 16 i 64 anys.


2007 2009 2011 2013 2015 64 67 70 73 FGDEFGDFG PPPPPPP
Llegenda

Llegenda:

període: Anual 2016
66,36 ~ 76,86 (63) 63,61 ~ 66,36 (158) 60,51 ~ 63,61 (59) 53,76 ~ 60,51 (31)
EvolucióDistribució entre els municipis de la província

Creixement natural total

132 persones

Període:Anual 2015Creixement interanual:-35,3%Estabilidad
Font:INE, Moviment Natural de la Població.

Diferència entre naixements i defuncions


2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 130 200 270 340 410 FGDEFGDFG PPPPPPP
Llegenda

Llegenda:

període: Anual 2015
més naixements que defuncions (164) igual naixements que defuncions (21) menys naixements que defuncions (126)