Logotipo Logotipo
Ferrol en Cifras

Más Información:

Esta solución mostra as características dos residentes en cada unha das seccións censuais nas que se divide o municipio .

Usando os datos demográficos do INE e os datos de distribución de ingresos do fogares e persoas da AEAT, podemos detectar as zonas máis vulnerables do municipio (onde hai menos ingresos, máis paro, máis pensionistas ou máis axuda social), así como aquelas con maior riqueza .

As seccións censuais son as unidades territoriais oficiais máis desagregadas para as que existe información estatística e teñen un tamaño entre 1.000 e 2.500 residentes, agás no caso de que a todo o concello ten unha poboación menor.

1. Características demográficas dos veciños por tramos

Poboación
Idade media en anos

Variación da poboación respecto ao ano 2010
Porcentaxe de poboación estranxeira

Porcentaxe de poboación de menos de 18 anos
Porcentaxe de poboación de 65 e máis anos

Porcentaxe de fogares unipersoais
Tamaño medio dos fogares

2. Características económicas dos veciños por tramos

Renda media por persoa
Renda media por fogar

Porcentaxe de ingresos por Salario
Porcentaxe de ingresos das Pensións

Porcentaxe de ingresos por Desemprego
Porcentaxe de ingresos de Axuda Social

Porcentaxe de ingresos por Patrimonio e Actividades por conta propia

3. Eleccións municipais 2019. Votos por seccións

Candidatura máis votada municipal 2019 (% de votos con respecto a cada sección do censo)