Logotipo Logotipo
L'Hospitalet en Xifres

Més Informació:

Aquesta solució integra diferents dades estadístiques actualitzades per conèixer les xifres bàsiques del municipi amb difusió visual i interactiva . Estan disponibles tant taules i nombres, com gràfics, mapes i piràmides de població, per a una comprensió immediata del territori.

Tota la informació és reutilitzable i els gràfics i mapes poden descarregar-se a formats gràfics i vectorials; les dades que conformen els mapes i gràfics es poden visualitzar en mode taula i descarregar a format xls i csv.

Tots les dades provenen de fonts oficials i s'actualitzen contínuament .

2. Mercado de trabajo

Població activa registrada

131.658 persones

Creixement a l'últim any: 0,4%Estabilidad
Període:Trimestre III 2020
Font:Diputació de Barcelona

Població activa (ocupats registrats + aturats registrats)


2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 123.000 127.000 131.000 135.000 139.000 FGDEFGDFG PPPPPPP
Evolució

Atur registrat

12.341 atur

Creixement a l'últim any: -0,1%Estabilidad
Període:Enero 2024
Font:Diputació de Barcelona

Nombre total d'aturats registrats


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 8.000 12.000 16.000 20.000 24.000 FGDEFGDFG PPPPPPP
Evolució

Taxa d'atur registrat

9,5 %

Creixement a l'últim any: -20,5%Estabilidad
Període:Julio 2022
Font:Diputació de Barcelona

Percentatge d'aturats registrats sobre la població activa local estimada


2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 7 11 15 19 23 FGDEFGDFG PPPPPPP
Evolució
Posició entre els municipis de la província

2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 6 11 16 21 FGDEFGDFG PPPPPPP
Taxa d'atur registrat - Homes
2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 9 12 15 18 FGDEFGDFG PPPPPPP
Taxa d'atur registrat - Dones

Afiliacions a la Seguretat Social (treballadors)

105.888 treballadors

Creixement a l'últim any: 2,4%Estabilidad
Període:Enero 2024
Font:Institut Nacional de la Seguretat Social

Afiliacions total


2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 81.000 88.000 95.000 102.000 109.000 FGDEFGDFG PPPPPPP
Evolució

2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 10.800 11.600 12.400 13.200 14.000 FGDEFGDFG PPPPPPP