logotipo logotipo

L'Hospitalet en Xifres

Més Informació:

Aquesta solució integra diferents dades estadístiques actualitzades per conèixer les xifres bàsiques del municipi amb difusió visual i interactiva . Estan disponibles tant taules i nombres, com gràfics, mapes i piràmides de població, per a una comprensió immediata del territori.

Tota la informació és reutilitzable i els gràfics i mapes poden descarregar-se a formats gràfics i vectorials; les dades que conformen els mapes i gràfics es poden visualitzar en mode taula i descarregar a format xls i csv.

Tots les dades provenen de fonts oficials i s'actualitzen contínuament .

Nombre d'empreses

5.299 empreses

Període:Trimestre III 2020Creixement interanual:-7,0%Estabilidad
Font:Diputació de Barcelona

Nombre de comptes de cotització donats d'alta al règim general de la Seguretat Social i al règim especial de la mineria i el carbó en cada municipi.


2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 5.000 5.400 5.800 6.200 6.600 FGDEFGDFG PPPPPPP
Evolució
Empreses por cada mil habitants

Turismes per cada mil habitants

296 turismes

Període:Anual 2020Creixement interanual:-8,8%Estabilidad
Font:Elaboració pròpia a partir de dades de la Direcció General de Carreteres i de l'INE

Nombre del parc de turismes per cada 1.000 habitants


2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 295 316 337 358 379 FGDEFGDFG PPPPPPP
Evolució
Posició entre els municipis de la província

Matriculació de vehicles

310 matriculacions

Període:Septiembre 2021Creixement interanual:-20,9%Estabilidad
Font:Direcció General de Tràfic, DGT

Nombre de matriculacions registrades d'automòbils en el territori


2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 0 300 600 900 1.200 FGDEFGDFG PPPPPPP
Evolució
Posició entre els municipis de la província

Transaccions immobiliàries d'habitatges

819 transaccions

Període:Trimestre I 2021Creixement interanual:41,2%Estabilidad
Font:Ministeri de Foment

Nombre de transaccions immobiliàries d'habitatges nous i de segona mà


2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 0 300 600 900 1.200 FGDEFGDFG PPPPPPP
Evolució
Posició entre els municipis de la província