Logotipo Logotipo
L'Hospitalet en Xifres

Més Informació:

Aquesta solució integra diferents dades estadístiques actualitzades per conèixer les xifres bàsiques del municipi amb difusió visual i interactiva . Estan disponibles tant taules i nombres, com gràfics, mapes i piràmides de població, per a una comprensió immediata del territori.

Tota la informació és reutilitzable i els gràfics i mapes poden descarregar-se a formats gràfics i vectorials; les dades que conformen els mapes i gràfics es poden visualitzar en mode taula i descarregar a format xls i csv.

Tots les dades provenen de fonts oficials i s'actualitzen contínuament .

Nombre d'empreses

5.299 empreses

Creixement a l'últim any: -7,0%Estabilidad
Període:Trimestre III 2020
Font:Diputació de Barcelona

Nombre de comptes de cotització donats d'alta al règim general de la Seguretat Social i al règim especial de la mineria i el carbó en cada municipi.


2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 5.000 5.400 5.800 6.200 6.600 FGDEFGDFG PPPPPPP
Evolució
Empreses por cada mil habitants

Turismes per cada mil habitants

285 turismes

Creixement a l'últim any: -1,6%Estabilidad
Període:Anual 2022
Font:Elaboració pròpia a partir de dades de la Direcció General de Carreteres i de l'INE

Nombre del parc de turismes per cada 1.000 habitants


2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 280 310 340 370 400 FGDEFGDFG PPPPPPP
Evolució
Posició entre els municipis de la província

Matriculació de vehicles

416 matriculacions

Creixement a l'últim any: 14,0%Estabilidad
Període:Enero 2024
Font:Direcció General de Tràfic, DGT

Nombre de matriculacions registrades d'automòbils en el territori


2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023 0 300 600 900 1.200 FGDEFGDFG PPPPPPP
Evolució
Posició entre els municipis de la província

Transaccions immobiliàries d'habitatges

707 transaccions

Creixement a l'últim any: -26,0%Estabilidad
Període:Trimestre II 2023
Font:Ministeri de Foment

Nombre de transaccions immobiliàries d'habitatges nous i de segona mà


2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 0 300 600 900 1.200 FGDEFGDFG PPPPPPP
Evolució
Posició entre els municipis de la província