Logotipo Logotipo
L'Hospitalet en Xifres

Més Informació:

Aquesta solució integra diferents dades estadístiques actualitzades per conèixer les xifres bàsiques del municipi amb difusió visual i interactiva . Estan disponibles tant taules i nombres, com gràfics, mapes i piràmides de població, per a una comprensió immediata del territori.

Tota la informació és reutilitzable i els gràfics i mapes poden descarregar-se a formats gràfics i vectorials; les dades que conformen els mapes i gràfics es poden visualitzar en mode taula i descarregar a format xls i csv.

Tots les dades provenen de fonts oficials i s'actualitzen contínuament .

Preu mitjà m2 habitatge d'obra nova

3.309 €/m2

Creixement a l'últim any: 15,6%Estabilidad
Període:Trimestre III 2021
Font:Generalitat de Catalunya


2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 FGDEFGDFG PPPPPPP
Evolució
Posició entre els municipis de la província

Preu mitjà m2 habitatge de segona mà

2.650 €/m2

Creixement a l'últim any: 3,0%Estabilidad
Període:Trimestre III 2021
Font:Generalitat de Catalunya


2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1.300 1.700 2.100 2.500 2.900 FGDEFGDFG PPPPPPP
Evolució
Posició entre els municipis de la província

Preu mitjà mensual de lloguer

699 €/m2

Creixement a l'últim any: 2,8%Estabilidad
Període:Trimestre IV 2021
Font:Generalitat de Catalunya


2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 500 560 620 680 740 FGDEFGDFG PPPPPPP
Evolució
Posició entre els municipis de la província