Logotipo Logotipo
L'Hospitalet en Xifres

Més Informació:

Aquesta solució integra diferents dades estadístiques actualitzades per conèixer les xifres bàsiques del municipi amb difusió visual i interactiva . Estan disponibles tant taules i nombres, com gràfics, mapes i piràmides de població, per a una comprensió immediata del territori.

Tota la informació és reutilitzable i els gràfics i mapes poden descarregar-se a formats gràfics i vectorials; les dades que conformen els mapes i gràfics es poden visualitzar en mode taula i descarregar a format xls i csv.

Tots les dades provenen de fonts oficials i s'actualitzen contínuament .

Despeses totals liquidats

257.299.911 €

Creixement a l'últim any: 1,3%Estabilidad
Període:Anual 2019
Font:Ministeri d'Hisenda i Funció Pública, Direcció General de Coordinació Financera

Conjunt de costos a què ha fet front l'Ajuntament durant l'any.


2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 140.000.000 180.000.000 220.000.000 260.000.000 300.000.000 FGDEFGDFG PPPPPPP
Evolución
Posición entre los municipios de la provincia

Pressió fiscal per habitant

532 €/hab.

Creixement a l'últim any: 8,4%Estabilidad
Període:Anual 2015
Font:
Càlcul:((Impostos directes + impostos indirectes + taxes) / població total)

Ingressos obtinguts a partir d'impostos i taxes per cada habitant.


2004 2006 2008 2010 2012 2014 320 380 440 500 560 FGDEFGDFG PPPPPPP
Evolució
Posició entre els municipis de la província

Endeutament per habitant

225 €/hab.

Creixement a l'últim any: 2,9%Estabilidad
Període:Anual 2022
Font:Ministeri d'Hisenda i Funció Pública, Direcció General de Coordinació Financera
Càlcul:(total deuda viva / población total)

Endeutament per habitant


2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 210 290 370 450 530 FGDEFGDFG PPPPPPP
Evolució
Posició entre els municipis de la província

Inversió per habitant

92 €/hab.

Creixement a l'últim any: -5,6%Estabilidad
Període:Anual 2015
Font:
Càlcul:((Inversions reals + transeferencias de capitals) / població total)

Despesa per habitant en inversions i transferències de capital.


2004 2006 2008 2010 2012 2014 70 130 190 250 310 FGDEFGDFG PPPPPPP
Evolució
Posició entre els municipis de la província

Recaptació per habitant

1.100 €/hab.

Creixement a l'últim any: 11,9%Estabilidad
Període:Anual 2022
Font:Ministeri d'Hisenda i Funció Pública, Direcció General de Coordinació Financera
Càlcul:(total ingresos / población total)

Recaptació per habitant


2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 610 750 890 1.030 1.170 FGDEFGDFG PPPPPPP
Evolució
Posició entre els municipis de la província