logotipo logotipo

L'Hospitalet en Xifres

Més Informació:

Aquesta solució integra diferents dades estadístiques actualitzades per conèixer les xifres bàsiques del municipi amb difusió visual i interactiva . Estan disponibles tant taules i nombres, com gràfics, mapes i piràmides de població, per a una comprensió immediata del territori.

Tota la informació és reutilitzable i els gràfics i mapes poden descarregar-se a formats gràfics i vectorials; les dades que conformen els mapes i gràfics es poden visualitzar en mode taula i descarregar a format xls i csv.

Tots les dades provenen de fonts oficials i s'actualitzen contínuament .

Despeses totals liquidats

257.299.911 €

Període:Anual 2019Creixement interanual:1,3%Estabilidad
Font:Ministeri d'Hisenda i Funció Pública, Direcció General de Coordinació Financera

Conjunt de costos a què ha fet front l'Ajuntament durant l'any.


2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 140.000.000 180.000.000 220.000.000 260.000.000 300.000.000 FGDEFGDFG PPPPPPP
Evolución
Posición entre los municipios de la provincia

Pressió fiscal per habitant

532 €/hab.

Període:Anual 2015Creixement interanual:8,4%Estabilidad
Font:

Ingressos obtinguts a partir d'impostos i taxes per cada habitant.


2004 2006 2008 2010 2012 2014 320 380 440 500 560 FGDEFGDFG PPPPPPP
Evolució
Posició entre els municipis de la província

Endeutament per habitant

0 €/hab.

Període:Anual 2020Creixement interanual:-99,9%Estabilidad
Font:Ministeri d'Hisenda i Funció Pública, Direcció General de Coordinació Financera

Endeutament per habitant


2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 0 140 280 420 560 FGDEFGDFG PPPPPPP
Evolució
Posició entre els municipis de la província

Inversió per habitant

92 €/hab.

Període:Anual 2015Creixement interanual:-5,6%Estabilidad
Font:

Despesa per habitant en inversions i transferències de capital.


2004 2006 2008 2010 2012 2014 70 130 190 250 310 FGDEFGDFG PPPPPPP
Evolució
Posició entre els municipis de la província

Recaptació per habitant

979 €/hab.

Període:Anual 2019Creixement interanual:-0,9%Estabilidad
Font:Ministeri d'Hisenda i Funció Pública, Direcció General de Coordinació Financera

Recaptació per habitant


2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 610 750 890 1.030 1.170 FGDEFGDFG PPPPPPP
Evolució
Posició entre els municipis de la província