Navegador Territorial

Val d'Aran

Navegador Territorial. Val d'Aran
Ajuda
Àmbit Territorial Informes
Àmbits disponibles:Fes clic al mapa per descarregar informes Fes clic al mapa per descarregar informes

Tipus d'establiments
Skip Navigation Links.
Llistat d'establiments
Capes Temàtiques de polígons Llegenda
Capes Temàtiques de polígons Llegenda
Capes Temàtiques de polígons Llegenda
Capes Temàtiques de polígons Llegenda
Capes Temàtiques de polígons Llegenda
Capes Temàtiques de polígons Llegenda
Tancar Fichas Territoriales Fitxes Territorials
Àmbit territorialLlistat de Territoris
img_ayuda_ambito_territorialInformes
Permet accedir a una fitxa temàtica amb informació estadística de cadascuna de les entitats que conformen el territori objecte d'estudi. Les entitats estan ordenats per l'àmbit territorial al qual pertanyen.
La visualització de les entitats pot estar associada al zoom automàtic de l'àmbit territorial o ser escollida per l'usuari.
La fitxa estadística de cada entitat pot descarregar-se en format pdf o Excel i s'accedeix a ella seleccionant l'entitat sobre el mapa o sobre el llistat alfabètic.