Hiri Behatokia
 


Hiri Behatokiaren funtsezko helburua da udalerri eta agentzietako egoerari buruzko azterketa eta diagnosi iraunkorra egitea, ikuspegi orokorra eskaintze aldera, jarduera sozioekonomikoa bultzatuko duten eta gizarte egoeraren garapena erakustea ahalbidetuko duten ekintza planak eta estrategiak finkatzearren, jarduera desberdinak gizartearen beharrei egokitzeko asmoz.

Hiri Adierazleen informazio sistema
 
On line txostenak

Hiri Behatokiak udalerrietako eta horien inguruneko eskualde eta enpresa garapenerako funtsezkoak eta estrategikoak diren toki beharrak antzemateko tresna gisa dihardu, dagoen informazio sozioekonomiko guztia bilduz, aztertuz, ikertuz eta zabalduz.

Ekintza hau PO FSE 2007-2013 VALORA proiektuaren baitan egin da, proiektu horren finantziaziorako funtsen %50, hain zuren ere, EGIF-ek eman du.
Esta acción se desarrolla en el marco de PO FSE 2007-2013 VALORA, cofinanciado en un 50% por FSE.